Böcker

Helande cirkel. Textsamling kring shamanism. Athanor förlag 1999. ISBN 9197219320

Resa i verkligheterna. Moder Jord 2014. ISBN 978-91-980931-0-0

Recension: Resa i verkligheterna