22/12 2018 Snöns månvarv

När solhjulet vänder från mörker till ljus
jag önskar dig glädje och frid i ditt hus.
God hjul!

Språvetare säger sig inte veta varifrån ordet ‘jul’ kommer men hävdar bestämt att det inte är förbundet med ordet ‘hjul’. Det tror jag är en rest av att språkvetare runt förra sekelskiftet inte hade arkeologiska och antropologiska kunskaper och därför inte visste om sol- och månhjulets självklara existens och starka inflytande under forntiden. Solhjulet återfinns över hela världen, avbildat i hällristningar och grottmålningar som är upp till 100 000 år gamla.

Anmälningstiden för Kvinnors symboler, kvinnors kraft - shamansk healingcirkel 2019 går ut i januari. Vill du ha rabatt behöver du anmäla dig innan årsskiftet.

Eftersom vi är i vintersolståndstid får Sunnas hjul, den eviga åttan vara månvarvets artikel.