1 augusti - 30 augusti 2019 Mognadens månvarv

Månvarvets litteraturtips är Kerstins Moder jord och andra mödrar. Föreställningar om verkligheten bland folken i norr och vår syn på den. Kerstin, som är etnolog, ifrågasätter mycket av det som blivit vetenskapliga sanningar om de norröna folken och beskriver hur många antropologisdka vanföreställningar har uppstått. Resonemangen är väl underbyggda och boken är trevligt skriven.
På Moder Jordsamfundets hemsida ligger en debattartikel Natten är inte längre dagens mor som är mycket tänkvärd.