1 februari - 2 mars Ljusväxtens månvarv

Så sant, så sant - “Idén om ständigt ökande BNP byggd på ständigt ökande konsumtion byggd på ständigt ökande exploatering av människor och av jordens resurser har nått vägs ände. Den ekonomiska politiken måste bli ett verktyg för att vi ska uppnå hållbarhetsmålen. Inte tvärtom.” Gudrun Schyman.

Detta månvarv väljer jag att lyfta fram Kerstin Eidlitz Kuoljoks Moder jord och andra mödrar.
Ytterligare kapitel ur En resa i verkligheterna är utlagd.