Ordlista och översättningar

backie: liten lastbil med öppet flak
business: angelägenhet
boss: chef, den som bestämmer
cutlass: en 50-60 cm lång kniv med ett brett blad och böjd topp.
dikdik: liten antilop, väger 3-5 kg
driver ants: stor myra med kraftiga käkar. När den förflyttar sig gör den det i stora grupper som bildar långa band av framvällande myror.
griot: en sångare, historieberättare, musiker, muntlig historiker och genealog
kassawa: en växt vars rot är rik på kolhydrater och som är basföda i många tropiska länder, kallas också bl.a. manioc
lappa: tygstycke som sveps runt höfterna som en lång kjol, eller används för att bära spädbarn på ryggen
laterit: rödfärgad jord som är järnrik, finns framförallt i Afrika och Asien
medicin: uttrycket används i hela Afrika för det som är helande, alltså avser man både amuletter, örter och personlig kraft hos medicinpersoner/helare
ngwonoritual: påhittat ord
orisha: en personifierad kraft, det vi i vår kultur kallar gudinnor och gudar
palaver: verbalt bråk, diskussion eller konflikt
shamaba: odling
uhuru: bokstavligen frihet, i överförd bemärkelse frihet från kolonialt förtryck

Yo sho no go out in de moonlight, is no goo’ fo yo: Du ska inte gå ut i månskenet, det är inte bra för dig.
Ah no do notin’, jus’ looking at de moon. How yo ‘no?: Jag har inte gjort något, bara tittat på månen. Hur visste du det?
So yo com now: Så du kom nu.
Ah was hea yesday: Jag var här igår.
Ah ‘no, bu yo took loon time commin: Jag vet, och du tog god tid på dig att komma.
Ah not to go in de jungle. Ah was a’so afrai: Jag får inte gå in i djungeln. Dessutom var jag rädd.

Wha’s a white gi’l doin’ in da jungle… Yo no look albino, you look ploper white gal. So whats yo doin here? An’ whit a lood on yor head: Vad gör en vit flicka i djungeln. Du ser inte ut som en albino utan som en riktig vit flicka. Vad gör du här? Och med ett lass på ditt huvud.
Ah fech wood for da woman: Jag hämtar ved åt kvinnan.
Oh, goo’ so da woman is there now. Ah need help fra her: Vad bra. då är kvinnan här nu. Jag behöver hjälp från henne.

Doin’ da white ting: Göra den vita saken - vilket innebär att en vit person, av välvilja och hjälpsamhet, försöker hjälpa en afrikan men eftersom den vita personen inte kan kulturen och inte vet vad som faktiskt behövs så försvåras istället situationen.