30 april - 30 maj Skirhetens månvarv

Tycker du att krigsskräck och förvirring är en dålig grund att stå på för att på ett långsiktigt och djupgående sätt förändra svensk säkerhetspolitik? I så fall kan du skriva på en lista om att ha en folkomröstning. Blir det en folkomröstning kommer vi få information, det kommer debatteras och vi får möjlighet att fatta ett informerat beslut.
Folkomröstning om svenskt NATO-medlemskap
Jag tror att det finns många andra sätt att lösa konflikter än krig. Att försvara sig vid anfall betyder inte nödvändigtvis krig. Krig som konfliktlösning är det ultimata misslyckandet. Jag vill inte ha USAs kärnvapenbestyckade robotar utplacerade i det svenska landskapet. Jag vill inte gå USAs ärenden. På 50- och 60-talet stoppade svenska kvinnor utveckligen av svenska kärnvapen. Bang sattes på Lånholem för civilförsvarsvägran och Elin Wägner blev förlöjligad för att hon var pacifist. Tusentals och åter tusentals kvinnor har arbetat mot krig och för fredliga lösningar. Låt oss fortsätta göra det istället för att låta oss fösas in i en krigsallians

“The ultimate weakness of violence is that it is a descending spiral, begetting the very thing it seeks to destroy. …Returning violence for violence multiplies violence, adding deeper darkness to a night already devoid of stars. Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.” (Martin Luther King)

Detta månvarv lyfter jag fram novellen Att leva med Moder Jord.

Årets sommarsolstånd firas 2 juli. Mer information kommer vid nästa uppdatering.