Välkommen till Nauðs hemsida

Jag har arbetat naturreligiöst/shamanskt på heltid sedan början av 1990-talet och skrivit en hel del under årens lopp. Här delar jag med mig av den kunskap jag samlat på mig samt ger information om aktuella kurser.
Du hittar artiklar om naturreligion, ekologi, Gudinnor/Allmödrar, jämställdhet och jämlikhet samt om hur social och kulturell kultur formas. Dessutom finns det artiklar om shamanskt helande och naturbundet processinriktat arbete.
Här finns också information om cirklar och ritualer jag håller samt om mig, min bakgrund, utbildning etc.
Sen jag grundade trossamfundet Moder Jord 2003 (moderjord.org) har det mesta jag skrivit varit till samfundets tidskrift Månväven. Artiklar har även publicerats i bland annat Gimle; Tidskrift för shamanism, myt och magi, Stockholms Fria Tidning, PsykodramaNytt och Feministiskt Perspektiv.

Senaste nyheter:

13 mars - 12 april Groendets månvarv

Papperspåsar för frukt och grönsaker behöver inte återvinnas utan återanvändas. Vik ihop påsarna och stoppa dem i din kasse. Varje påse är en del av vad som en gång var ett levande träd.

Rörelse i väven är en artikel om de symboler som är grundläggande i Moder Jordsamfundet och varför de är mer än symboler.

11 februari - 13 mars 2021 Ljusväxtens månvarv

Detta månvarv lyfter jag fram våra runor. I kurshäftet Runor och runmagi belyser jag flera aspekter av runraden. En mycket summarisk tolkning av runorna finns med men framför allt innehåller kurshäftet teorier, forskning och sammanhang. För att använda runor på ett vettigt sätt behöver vi insikt i den kosmologi som rådde när runorna växte fram.
Ny aktivitet är Svetthydda med stombyte.

13 januari - 11 februari 2021 Snöns månvarv

Trots miljöhot och klimatförändringar kommer vi nog kunna ha kvar snöns månvarv ett tag framåt.
Förra året gick 1,8 miljoner människor bort på grund av coronapandemin, de flesta 70-95 år gamla – en tragedi för deras närståede. Vårt blundande för miljöförstöringen är ett mångfaldigt större hot. I Indien dör 1,7 miljoner människor av luftföroreningar varje år, många av dem barn och unga, också en tragedi för deras närstående. Bara för att ge lite perspektiv…
Eftersom jag kommer ha en digital cirkel som börjar i februari får Sunnas hjul - den eviga åttan bli månvarvets artikel.
Nya aktiviteter är Digital årscirkel samt Urd - fröseminarium 19-21/2 2021.