Välkommen till Nauðs hemsida

Jag har arbetat naturreligiöst/shamanskt på heltid sedan början av 1990-talet och skrivit en hel del under årens lopp. Här delar jag med mig av den kunskap jag samlat på mig samt ger information om aktuella kurser.
Du hittar artiklar om naturreligion, ekologi, Gudinnor/Allmödrar, jämställdhet och jämlikhet samt om hur social och kulturell kultur formas. Dessutom finns det artiklar om shamanskt helande och naturbundet processinriktat arbete.
Här finns också information om cirklar och ritualer jag håller samt om mig, min bakgrund, utbildning etc.
Sen jag grundade trossamfundet Moder Jord 2003 (moderjord.org) har det mesta jag skrivit varit till samfundets tidskrift Månväven. Artiklar har även publicerats i bland annat Gimle; Tidskrift för shamanism, myt och magi, Stockholms Fria Tidning, PsykodramaNytt och Feministiskt Perspektiv.

Senaste nyheter:

11 maj - 10 juni 2021 Skirhetens månvarv

Med SD:s logik bodre alla ättlingar till europeiska immigranter lämna t ex USA och Kanada. De borde förvisas, skickas tillbaka till Europa, så att ursprungsinvånarna får återgå till att leva som de en gång gjorde.

Detta månvarv lägger jag ute en gammal artikel, Att utforska ursprunget. Den tar upp grundläggande shamanska föreställningar och ritualer samt förbinder dem både med den esoteriska grunden och det praktiska arbetet i psykodrama. Artikeln är baserad på upplevelser under min utbildningsresa med Grandma Shirley 1999.

13 mars - 12 april Groendets månvarv

Papperspåsar för frukt och grönsaker behöver inte återvinnas utan återanvändas. Vik ihop påsarna och stoppa dem i din kasse. Varje påse är en del av vad som en gång var ett levande träd.

Rörelse i väven är en artikel om de symboler som är grundläggande i Moder Jordsamfundet och varför de är mer än symboler.