Välkommen till Nauðs hemsida

Jag har arbetat naturreligiöst/shamanskt på heltid sedan början av 1990-talet och skrivit en hel del under årens lopp. Här delar jag med mig av den kunskap jag samlat på mig samt ger information om aktuella kurser.
Du hittar artiklar om naturreligion, ekologi, Gudinnor/Allmödrar, jämställdhet och jämlikhet samt om hur social och kulturell kultur formas. Dessutom finns det artiklar om shamanskt helande och naturbundet processinriktat arbete.
Här finns också information om cirklar och ritualer jag håller samt om mig, min bakgrund, utbildning etc.
Sen jag grundade trossamfundet Moder Jord 2003 (moderjord.org) har det mesta jag skrivit varit till samfundets tidskrift Månväven. Artiklar har även publicerats i bland annat Gimle; Tidskrift för shamanism, myt och magi, Stockholms Fria Tidning, PsykodramaNytt och Feministiskt Perspektiv, Syre m fl.

Senaste nyheter:

29 juni - 28 juli Växandets månvarv

Nu placerar jag Magdalena Andersson i samma kategori som Golda Meir och Margaret Thatcher - kvinnor anammar den patriarkala normen och vars maktbehov är så stort att de hänsynslöst struntat i alla medmänskliga värden.
Eftersom Moderjordsamfundet firar sommarsolståndet den 2 juli lyfter jag fram Vi dansar till jordmoderns ära.

30 april - 30 maj Skirhetens månvarv

Tycker du att krigsskräck och förvirring är en dålig grund att stå på för att på ett långsiktigt och djupgående sätt förändra svensk säkerhetspolitik? I så fall kan du skriva på en lista om att ha en folkomröstning. Blir det en folkomröstning kommer vi få information, det kommer debatteras och vi får möjlighet att fatta ett informerat beslut.
Folkomröstning om svenskt NATO-medlemskap
Jag tror att det finns många andra sätt att lösa konflikter än krig. Att försvara sig vid anfall betyder inte nödvändigtvis krig. Krig som konfliktlösning är det ultimata misslyckandet. Jag vill inte ha USAs kärnvapenbestyckade robotar utplacerade i det svenska landskapet. Jag vill inte gå USAs ärenden. På 50- och 60-talet stoppade svenska kvinnor utveckligen av svenska kärnvapen. Bang sattes på Lånholem för civilförsvarsvägran och Elin Wägner blev förlöjligad för att hon var pacifist. Tusentals och åter tusentals kvinnor har arbetat mot krig och för fredliga lösningar. Låt oss fortsätta göra det istället för att låta oss fösas in i en krigsallians

“The ultimate weakness of violence is that it is a descending spiral, begetting the very thing it seeks to destroy. …Returning violence for violence multiplies violence, adding deeper darkness to a night already devoid of stars. Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.” (Martin Luther King)

Detta månvarv lyfter jag fram novellen Att leva med Moder Jord.

Årets sommarsolstånd firas 2 juli. Mer information kommer vid nästa uppdatering.