Välkommen till Nauðs hemsida

Jag har arbetat naturreligiöst/shamanskt på heltid sedan början av 1990-talet och skrivit en hel del under årens lopp. Här delar jag med mig av den kunskap jag samlat på mig samt ger information om aktuella kurser.
Du hittar artiklar om naturreligion, ekologi, Gudinnor/Allmödrar, jämställdhet och jämlikhet samt om hur social och kulturell kultur formas. Dessutom finns det artiklar om shamanskt helande och naturbundet processinriktat arbete.
Här finns också information om cirklar och ritualer jag håller samt om mig, min bakgrund, utbildning etc.
Sen jag grundade trossamfundet Moder Jord 2003 (moderjord.org) har det mesta jag skrivit varit till samfundets tidskrift Månväven. Artiklar har även publicerats i bland annat Gimle; Tidskrift för shamanism, myt och magi, Stockholms Fria Tidning, PsykodramaNytt och Feministiskt Perspektiv.

Senaste nyheter:

1 augusti - 30 augusti 2019 Mognadens månvarv

Månvarvets litteraturtips är Kerstins Moder jord och andra mödrar. Föreställningar om verkligheten bland folken i norr och vår syn på den. Kerstin, som är etnolog, ifrågasätter mycket av det som blivit vetenskapliga sanningar om de norröna folken och beskriver hur många antropologisdka vanföreställningar har uppstått. Resonemangen är väl underbyggda och boken är trevligt skriven.
På Moder Jordsamfundets hemsida ligger en debattartikel Natten är inte längre dagens mor som är mycket tänkvärd.