Åh Freja

ahfreja.mp3

Åh Freja fick jag till mig en av de första vintersolståndsritualer jag höll. Jag hade läst att långt innan vi firade Lucia så firade vi att Freja kom med ljuset vid vintersolståndet.

Melodin till Åh Freja är Oh Freedom som ”is a post-Civil War African-American freedom song. It is often associated with the Civil Rights Movement, with Odetta, who recorded it as part of the “Spiritual Trilogy”, on her Odetta Sings Ballads and Blues album,[1] and with Joan Baez, who performed the song at the 1963 March on Washington ” (Wikipedia)

Att det var just den melodin som kom till mig beror nog på att jag associerar Freja med frihet från förtryck.

Lyssna på Odetta https://www.youtube.com/watch?v=GEsSABmWKu8


September 2020

Norna vårt ursprung

September 2020

Du omvandlar