11 maj - 10 juni 2021 Skirhetens månvarv

Med SD:s logik bodre alla ättlingar till europeiska immigranter lämna t ex USA och Kanada. De borde förvisas, skickas tillbaka till Europa, så att ursprungsinvånarna får återgå till att leva som de en gång gjorde.

Detta månvarv lägger jag ute en gammal artikel, Att utforska ursprunget. Den tar upp grundläggande shamanska föreställningar och ritualer samt förbinder dem både med den esoteriska grunden och det praktiska arbetet i psykodrama. Artikeln är baserad på upplevelser under min utbildningsresa med Grandma Shirley 1999.